Het Spaanse en Nederlandse recht komen op hoofdlijnen overeen, maar op details zijn er belangrijke verschillen. Daarnaast hebben een aantal autonome regio’s eigen civiele wetgeving, met name op het gebied van huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Deze uiteenlopende rechtssystemen en regelgevingen leiden ertoe dat veel Spaanse en Catalaanse rechtsbegrippen geen equivalent hebben in het Nederlands, en vice versa.

Gelukkig kan dit in een vertaling dikwijls worden opgelost met een omschrijving of een korte toelichting. Mocht u echter meer (achtergrond)informatie wensen over de betreffende wetgeving, rechtsfiguur of procedure, dan kunnen wij natuurlijk nader onderzoek doen. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met deskundigen in Spanje of Nederland.

landkaart spanje

De donkergekleurde regio’s hebben in meer of mindere mate eigen civiele wetgeving