Tot i que en línies generals el dret espanyol i el neerlandès són similars, hi ha aspectes en els quals s´observen diferències importants. A això cal afegir el fet que alguns territoris espanyols tenen una legislació civil pròpia, sobretot pel que fa al dret patrimonial i successori.

La multiplicitat de sistemes legals i normatives fa que molts conceptes del dret espanyol i català no tinguin equivalent en la legislació dels Països Baixos, i a l´inrevés.

Sortosament, aquestes divergències es poden solucionar sovint mitjançant a una descripció o una breu explicació dins de la traducció. Si els nostres clients desitgen obtenir més informació de fons sobre una determinada legislació, figura jurídica o procediment, podem dur a terme una recerca complementària més específica.

En cas que sigui necessari, posem els nostres clients en contacte amb experts d´Espanya o els Països Baixos.

landkaart spanje

Els territoris marcats amb verd fosc tenen en major o menor mesura un dret civil propi