Tant els meus socis com jo mateixa hem viscut i treballat durant anys a Catalunya, Espanya, Amèrica Llatina o els Països Baixos. Gràcies als nostres coneixements i experiència intercultural podem assessorar els nostres clients en temes de comunicació amb col.legues, instàncies i institucions dels Països Baixos i de Catalunya per tal que assoleixin millors resultats en menys temps.

Per donar una idea de com treballem, citem a continuació un cas en el qual hem treballat.

Beltjes & Partners ha ofert un servei excel.lent al nostre bufet d´advocats i notaris d´Amsterdam en la gestió d´una important herència. Aquest tipus de feina és de per si complicat i confidencial, però quan a més s´hi afegeixen aspectes internacionals es fa encara més evident que una comunicació efectiva i equilibrada és essencial per tal d´avançar i obtenir resultats.

Beltjes & Partners han demostrat clarament la seva vàlua en aquest cas, no només per la traducció acurada dels documents jurídics i la correspondència, incloses les formalitats, sinó també per la capacitat d´iniciativa en la comunicació amb institucions espanyoles com ara bancs, Hisenda i auditories. A Beltjes & Partners entenen el que nosaltres, com a clients seus, volem assolir en el terreny jurídic. El fet que sàpiguen ´traduir´ les nostres intencions, ja sigui per telèfon, fax o mail, ens permet concentrar-nos en el contingut i tenir plena confiancça que el nostre missatge arriba en el context de l´altre país i que es defensen els nostres interessos.

A més, Beltjes & Partners ens han aclarit aspectes jurídics de documents oficials espanyols més enllà de la mera traducció. No hi ha dubte que aporten un valor afegit i és a més un plaer treballar amb ells.

BoekelHans Rutten MA LLB